Nghiên cứu

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

Tiết kiệm điện năng và điều khiển tiêu thụ điện

Bộ môn tập trung vào nghiên cứu giải quyết các vấn đề sau:

 • Các cơ chế giá điện
 • Xác định suất tiêu hao điện năng trên đơn vị sản phẩm
 • Dự báo tải ngắn hạn
 • Dự báo đồ thị phụ tải ngày cho khách hàng
 • Điều khiển cắt tải online theo các hợp đồng với ngành điện
 • Điều phối sản xuất tối ưu (điều phối sự tiêu thụ điện tối ưu)
 • Đánh giá tiềm năng tiết kiệm điện
 • Các Ballast tiết kiệm điện

Dự báo

Bộ môn nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau về dự báo nói chung và dự báo phụ tải điện nói riêng:

 • Các mô hình dự báo dài hạn
 • Các mô hình dự báo ngắn hạn và tức thời thích nghi
 • Dự báo đồ thị phụ tải
 • Dự báo áp dụng các công nghệ A.I.: fuzzy, neural, wavelet, ...
 • Ngoài các chương trình do bộ môn xây dựng, còn tiến hành khai thác phần mềm Statistica 6.0 với các mô hình dự báo theo chuỗi thời gian và theo hàm tương quan.

DMS Hệ thống quản lý lưới phân phối

Các hướng nghiên cứu và giải quyết của bộ môn:

 • Xây dựng các đồ thị phụ tải điển hình của nhóm khách hàng hoặc khách hàng nhằm tạo cơ sở dữ liệu cho việc quản lý và vận hành lưới phân phối.
 • Load managerment, cắt tải
 • Đánh giá trạng thái lưới điện truyền tải & phân phối từ hệ thống đo lường SCADA: xác định vị trí đo lường tính quan sát được, nhận dạng số đo xấu đánh giá trạng thái, giám sát trạng thái các thiết bị đóng cắt.
 • Phân loại khách hàng theo chế độ dùng điện
 • Khảo sát ảnh hưởng của giá điện lên đồ thị phụ tải

Nội dung

Hỗ trợ Online

tqvinh

0913 608 088

Thống kê truy cập

Online 1
Hôm nay 12
Tuần này 12
Tháng này 171
Năm này 3117

LIÊN KẾT

 • ptt3
 • ptt4
 • ptt5
 • ptt2
 • ptt1
 • ptt1
 • ptt1