Nhân sự

NHÂN SỰ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

 

TT

HỌ TÊN

Hình

Chức vụ

Phòng làm việc

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

1

PGS.TS. Phan Quốc Dũng

Chủ nhiệm BM

112 B1

2

TS. Nguyễn Đình Tuyên

Phó CN BM

112 B1

CÁN BỘ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

3

PGS.TS Phan Thị Thanh Bình

 

Tổ trưởng Công Đoàn

107 B1

4

ThS. Phan Thị Thu Vân

 

107 B1

5

ThS.  Nguyễn Thị Hoàng Liên

 

107 B1

6

ThS. Tô Hữu Phúc

 

 

107 B1

7

PGS.TS. Lê Minh Phương

 

112 B1

8

ThS. Trương Phước Hoà

 

PhD tại Pháp

9

ThS. Nguyễn Xuân Bắc

 

PhD tại Singapore

10

TS. Lê Đình Khoa

 

112B1

11 TS. Trần Thanh Vũ     112B1

12

ThS. Nguyễn Bảo Anh

 

115 B1

13

ThS. Hồ Thanh Phương

 

107 B1

14

ThS. Nguyễn Minh Huy

 

115 B1

CÁN BỘ NGHỈ HƯU

15

KS.GVC. Phan Kế Phúc

 

 

16

ThS. Dương Lan Hương

 

 

THƯ KÝ BỘ MÔN

17

Trần Thu Thảo

 

Thư ký

107 B1

 

Nội dung

Hỗ trợ Online

tqvinh

0913 608 088

Thống kê truy cập

Online 1
Hôm nay 12
Tuần này 12
Tháng này 171
Năm này 3117

LIÊN KẾT

  • ptt3
  • ptt4
  • ptt5
  • ptt2
  • ptt1
  • ptt1
  • ptt1