Giới thiệu

Bộ môn Cung Cấp Điện và Điện Khí Hóa được thành lập năm 1992, theo quyết định số 14/TCBK ngày 21/02/1992 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh.

Nổi bật

“BM Cung Cấp Điện, Khoa Điện - Điện tử”
 

Bộ môn Cung Cấp Điện và Điện Khí Hoá được thành lập theo quyết định số 14/TCBK của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 02 năm 1992 với các cán bộ đầu tiên từ các Bộ môn khác của khoa Điện – Điện tử.

Đọc tiếp...

 

  • Trang Web BM Cung Cấp Điện mới được xây dựng lại vào 3/2014

LIÊN KẾT

  • ptt3
  • ptt4
  • ptt5
  • ptt2
  • ptt1
  • ptt1
  • ptt1